Veelgestelde vragen

 • Bent u jonger dan 75 jaar en heeft u een rijbewijskeuring nodig?
  Kijk dan op de website https://rijbewijskeuringsarts.nl/ voor keuringsadressen.

  Als u 75 jaar en ouder bent, adviseren wij u voor uw rijbewijskeuringen aan te kloppen bij de Alphense seniorenvereniging, 
  www.asv-alphen.nl . Zij zijn goedkoper dan de huisarts. De huisartsen van Prelude doen geen rijbewijskeuringen.

 • Een medische verklaring is een brief van een arts waarin staat beschreven hoe een ziekte of beperking het dagelijks leven van een patiënt beïnvloedt. Dit document is belangrijk om vast te stellen welke specifieke voorzieningen iemand nodig heeft of welke activiteiten hij of zij niet meer kan uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn het recht op aangepaste huisvesting, het vermogen om te werken, of de noodzaak om een geplande reis te annuleren.

  Het is belangrijk om te weten dat huisartsen geen medische verklaringen mogen afgeven voor hun patiënten. Deze documenten mogen alleen worden verstrekt door onafhankelijke artsen. Dit beleid is opgesteld zodat de behandelend arts zich volledig kan concentreren op de zorg van de patiënt en een vertrouwensrelatie kan opbouwen zonder andere belangen in overweging te hoeven nemen. Dit zorgt ervoor dat patiënten open en eerlijk kunnen communiceren over hun klachten en zorgen zonder zich zorgen te hoeven maken over de invloed op de medische verklaring. Daarnaast moeten keuringen worden uitgevoerd door artsen die volledig op de hoogte zijn van de geldende regels.

  Wat wel mag is dat u via MijnGezondheid.net, of via de huisarts of specialist een uitdraai krijgt van de medische gegevens die u voor de verklaring nodig heeft. U heeft daar recht op. Denk echter goed na over aan wie u deze gegevens doorgeeft.

  Wanneer een instantie om een medische verklaring vraagt, kunt u het volgende doen:

  1. Raadpleeg de Verwijswijzer om te zien welke informatie relevant is voor uw situatie.
  2. Vraag aan de instantie die de verklaring vereist, of een eigen verklaring of ingevulde vragenlijst voldoende is.
  3. Vraag de instantie om een onafhankelijke arts aan te bevelen of te regelen om de benodigde verklaring te verstrekken.

  Vraag de instantie om een onafhankelijk arts voor u te adviseren of regelen. Met uw toestemming kan uw behandelend arts feitelijke informatie verstrekken aan een instantie of andere partij. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

 • Huisartsenpraktijk Prelude ligt in de wijk Ridderveld/Alphen Noord. De huisartsen van huisartsenpraktijk Prelude beschouwen een huisartsenpraktijk als een wijk gebonden voorziening.

  Aangezien we een grote huisartsenpraktijk zijn, hebben we doorgaans ruimte voor nieuwe patiënten. In het belang van efficiënte zorgverlening en om de reistijd voor huisbezoeken te minimaliseren, streven we ernaar om onze patiënten zoveel mogelijk in onze wijk te hebben. Dit stelt ons in staat om goed op de hoogte te zijn van lokale zorgmogelijkheden.

  Daarom verwelkomen we graag nieuwe patiënten die in Alphen aan den Rijn zijn komen wonen en wiens adres valt onder de volgende postcodes:

  • 2401 en 2402
  • Postcode 2406, mits deze ten noorden van de Willem de Zwijgerlaan en President Kennedylaan ligt.

  Als u in de ‘Oude Ambachtenbuurt’, ‘Schepenbuurt’, of ‘de Feministenbuurt’ bent komen wonen, adviseren we u om contact op te nemen met huisartsenpraktijken die dichter bij uw locatie zijn gevestigd, aangezien zij mogelijk beter aan uw zorgbehoeften kunnen voldoen.

 • Als u een vraag heeft over een bestaand gezondheidsprobleem, of u heeft vragen over een geneesmiddel dat u gebruikt, is het soms onduidelijk wie u moet bellen. Het is eigenlijk heel eenvoudig:

  Als u nog onder behandeling bent van de specialist, is de specialist uw eerste aanspreekpunt. Pas als de specialist een zogenaamde afsluitbrief naar de huisarts heeft gestuurd waarin staat dat behandeling en controles worden overgedragen aan de huisarts, is de huisarts het eerste aanspreekpunt.
  Tot die tijd kunt u voor de vragen betreft u behandeling de specialist bellen. 

  Met een verwijsbrief heeft u een jaar de tijd tot het moment van de eerste afspraak. Daarna is de verwijzing geldig TOT het moment dat de specialist uw behandeling heeft afgesloten. Het is dus ook niet nodig om elk jaar een nieuwe verwijsbrief te krijgen als u bij de specialist onder controle bent. Dat geldt zowel voor ziekenhuizen als de GGZ.

   

  Twijfelt u of u de huisarts moet bellen?

  Kijk dan op moetiknaardedokter.

 • Het kan altijd gebeuren dat u toch niet kunt tijdens een afspraak. Wij willen u vragen minimaal 24 uur voor de afspraak door te geven dat u niet komt. Op die manier kunnen we iemand anders blij maken met uw afspraak.

  U kunt uw afspraak annuleren door te bellen naar 0172-236300 en optie 2 te kiezen. U kunt het bandje op ieder moment van de dag of zelfs in het weekend inspreken. U kunt ook een bericht via MijnGezondheid sturen en hier in laten weten dat u niet kunt komen.

  Als u uw afspraak te laat of niet annuleert, ontvangt u een vriendelijke waarschuwingsbrief waarin staat dat u niet bent komen opdagen voor uw afspraak. Als dit een tweede keer gebeurt, sturen we u een rekening van €25,00. Dat willen we graag voorkomen, dus laat alstublieft weten dat u niet naar een afspraak komt.

 • U kunt uitslagen van uw onderzoeken vinden op MijnGezondheid.net.
  Indien u geen gebruik van MijnGezondheid.net kunt of wilt maken, kunt u bellen naar 0172-236300. U krijgt de uitslag dan telefonisch of er zal een (telefonische) afspraak met de huisarts gemaakt worden.

   

  Hoe bekijkt u uitslagen via MijnGezondheid.net?

  • Ga naar MijnGezondheid en log in met uw DigiD.
  • Klik op “Mijn dossier” en vervolgens op “Mijn onderwerpen”.

                          

  • Klik op het onderwerp waarom er een onderzoek is gedaan.
  • Als de huisarts de uitslag in uw dossier heeft verwerkt, kunt u hier zien wat er uit het onderzoek is gekomen en wat het plan van de huisarts is.

   

  • Wilt u de uitslagen van een bloedonderzoek inzien, dan kunt u deze vinden onder  “mijn dossier” klik dan op “uitslagen van uw huisarts”. 

                           

   

  • Wilt u de uitslagen van andere onderzoeken (bv. foto’s/ontlasting/urine/hartfilmpjes) kunt u deze vinden onder “mijn dossier” klik dan op “mijn brieven en documenten”.

                          

   

 • MijnGezondheid.net is een online omgeving waarmee u eenvoudig en snel onderstaande gezondheidszaken bij uw huisarts of apotheek kunt regelen.

  Wilt u meer weten over Mijn.Gezondheids.net klik dan hier.