« terug naar vorige pagina

Samenwerken in de wijk

Wij werken intensief samen met andere zorgverleners in de wijk.

Met de fysio- en oefentherapeuten, apothekers en diëtisten vormen we een wijksamenwerkingsverband. Mensen met een chronische aandoening, zoals diabetes, astma en COPD, hart- en vaatziekten en angst- en stemminsstoornissen zijn gebaat bij een aanpak waar meerdere zorgverleners bij betrokken zijn. Zo krijgen patiënten meer controle over hun aandoening. Meer over onze samenwerking vindt op http://www.ssep.nu.

We werken ook samen met de thuiszorg. De thuiszorg is een belangrijke schakel die er samen met de huisarts voor zorgt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Er zijn meerdere thuiszorgorganisaties actief in Alphen aan den Rijn, waaronder Activite, IZO, Buurtzorg en De Vierstoom. U maakt zelf een keuze.

De gemeente en gemeentelijke instanties worden steeds belangrijkere partners in de zorg. Veel problemen die zich eerst als medisch voordoen blijken te berusten op hele andere problemen. Denk aan relatieproblemen, problemen met de opvoeding, schulden et cetera. Voor dit soort zaken kunnen mensen veel beter bij de gemeente en andere instanties aankloppen. Kijk voor verdere hulp op www.kwadraad.nl, www.tomindebuurt.nl en www.participe.nu.

Er worden verschillende bijeenkomsten/trainingen/webinars georganiseerd door de gemeente. HIER kunt u zien hoe de agenda er uit ziet. 

Tenslotte de jeugdzorg, GO! Voor jeugd. GO! Voor jeugd is bestemd voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar met mogelijke psychische problemen, zoals autisme, ADHD en angst- en stemmingsstoornissen. Voor opvoedproblemen kunt u contact opnemen met Tom in de buurt.

Twijfelt u waar u moet aankloppen voor hulp? Kijk eens op www.verwijswijzer.nl, hier vindt u antwoord op vele vragen waar u moet zijn.