« terug naar vorige pagina

Tarieven

Standaardtarieven
Voor basiszorg bent u verzekerd via uw zorgverzekering. De huisartsenzorg valt hieronder. Alles wat binnen de huisartsenpraktijk gebeurt en blijft, valt niet onder het eigen risico. Als u verwezen wordt, als er bloed of urine in het laboratorium onderzocht moet worden of als u medicijnen nodig heeft, vallen deze kosten wel onder het eigen risico.

Er zijn ook verschillende zaken ondergebracht bij de aanvullende verzekering. Een voorbeeld hiervan is het spiraaltje. Bent u aanvullend verzekerd, dan worden de kosten (zowel spiraaltje als de kosten voor het plaatsen ervan) betaald. Bent u niet aanvullend verzekerd, dan krijgt u hiervoor een rekening van ons.

Andere tarieven
Steeds vaker krijgen wij verzoeken voor keuringen en check-ups. Deze zaken vallen niet onder uw zorgverzekering. Toch willen wij u hierbij van dienst zijn, maar daar zijn kosten aan verbonden. Voor meer informatie kunt u naar de praktijk bellen.

Belangrijk
De minister van Economische Zaken heeft besloten dat alle tarieven die niet direct betrekking hebben op behandeling van ziekten, onder de BTW-verplichting komen te vallen. Voor gewone consulten en visites verandert er hierdoor niets, maar voor enkele  tarieven betekent dit een verhoging met het geldende BTW tarief. Dit tarief bedraagt nu 21%. Dit geldt voor alle handelingen in opdracht van een derde (denk aan rijbewijskeuring, duikkeuring en levensverzekering). Indien onderzoek op uw eigen verzoek plaatsvindt, zoals check-ups, geldt geen BTW-verplichting.