« terug naar vorige pagina

Mijn Positieve Gezondheid

In 2018 werd Mijn Positieve Gezondheid geïntroduceerd in de Alphense regio. Alle hulpverleners werden geschool in dit hulpmiddel, wat landelijk wordt toegepast. Doel is om positief naar gezondheid te kijken en de zelf geformuleerde doelen van mensen centraal te stellen. Het is de bedoeling dat de mensen zelf de regie houden over deze doelen. De overheid ontwikkelde een handige tool om dit goed en relatief eenvoudig te kunnen doen: MijnPositieveGezondheid. Het accent verplaatst meer naar wat wél kan en minder naar wat niet meer lukt.

U vult online of via de app een vragenlijst in en aan de hand van deze vragenlijst krijgt een overzicht op welke domeinen er mogelijk doelen te stellen zijn. De domeinen zijn zeer verschillend: van mentaal en lichamelijk welbevinden, tot zingeving en kwaliteit van leven. U moet eenmalig een account aanmaken, deze account wordt met niemand gedeeld (u bent beschermd door de privacy-wetgeving). Als u de vragenlijst op de app maakt, ziet u in de app ook uw scores.

Dit overzicht (het ‘spinnenweb’) kunt u met uw hulpverlener bespreken. Het kan zijn dat uw huisarts of een van de praktijkondersteuners u vraagt de vragenlijst in te vullen en daarover in gesprek te gaan.

U kunt de vragenlijst ook meerdere keren invullen, bijvoorbeeld om het effect van bepaalde veranderingen te ‘meten’. Dan kunt u zien of wat u heeft gedaan ook meetbaar effect heeft. U ziet dan de verschillende metingen over elkaar gepubliceerd.